20.06.2016

Коменданти

14095961_1379627792066542_1366361188439228070_n

Малюнок глави Huszt.з книги REGÉLŐ ROMOK 1935 року видавництва, авторства DIENES ADORJÁN

Крім окремих приватних власників замку, історія зберегла згадки про безліч «служивих людей», кожен з яких свого часу відповідав за боєздатність гарнізону укріплення. У різний час ці люди називалися по-різному: «капітан» («kapitan»), «інспектор» («inspector»), «каштелян» («castellanus»), «префект» («prefectus») або «комендант» ( «commendans»).
в 1342 р.-першим з відомих комендантів Хустського замку був Іоанн Дралепскаї-Горват(Dralepszkay Horváth János).
в 1353 р.-Кастелан (Macska Domokost).
в 1445 р.-Комендант Петер Зоаві(Zovay Péter )(Petrus Zoway) (хустський бургограф-управитель)
в 1447 р.-Комендант Іоанн Кондереш із Маломвізі.Побудував в замку окрему каплицю.
в 1449 р.-Комендант-костелан Іоанн Рендрізій із Маломвізі.
в 1480 р.-Комендантом Хуста був Мігал Бараш(Barassa Mihály).
в 1495 р.-Кастелан замку Huzth Фредеріко Греко(Frederico Greco).
в 1514р.-Комедант Гергій Дожаякий хоч і був хоробрим воїном, але належних командирських навиків не мав.За його часів Хуст алежав до королівської комори”казни” і пережив бурхливий період повстання під його головуванням.
в 1536 р.– Капітаном(Camerarius) Хустського замку, а з ним і всього Марамороша, був Христофор Ковеш(Cristophorus Kawasssy), який об’єднавшись з Балтазаром Банффі (по словам тодішнього хронікара) протягом того часу знищив м.Сатмар (м.Сату Маре в Румунії) та зміцнив найбільшу тут церкву, забезпечивши її провіантом. Після цього залишив там Матяша Горвата з досить сильним загоном військ,’ щоб керував цим краєм, знищив ще багато сусідніх поселень і повертався додому в м.Хуст.
В 1546 р.-Комендант Матяш Бродерік(Pradetsik Mátyás).
в 1550 р.-Комендант Дарвай Габор(Darvay Gábor)
в 1556 р.-Комендант Франц Таллі(Таллаші).
в 1557р.– Королева Ізабелла призначила комендантом, префектазамку Христофора Годьмашші.
в 1559 р.-Комендант Бенедикт Солої(Szalay Benedek) з Корлат Міхал(Korlát Mihály)- дуже турбувалися про Хуст.
в 1561-1567рр.-Комендант Hagymásy Kristóf під час правління короля Яна Жігмонда Заполяї.
в 1582р.-Гаспар Корніс(Kornis Gáspár). Якому, як й іншим чиновникам (жупану і піджупанам) Степан Баторі, польський король і семигородський князь, від 18 липня 1582 р. наказує, щоб жителів п’яти коронних міст не пригнічував і не осмілювався ущемляти в їх привілегіях.
в 1602 р.-Szabó Balázs капітан замку в Хусті.
в 1606 р.-Капітаном призначено Борнеміссу Йожі Деака.
в 1645 р.– Комендантом Хустського замку був Георгій Горват(Dralepszkay Horváth György).
в 1657 р.– Капітан Хустського замку Франц Редеї був обраний Семигородським князем.
в 1667 р.-Комендант Григорій Бетлен.
1 січня 1669 р.-Призначено комендантом Хустського замка Михайла Катону.
в 1670 р.-Комендант Уйгелій Павол(Újhelyi Pál).
в 1693 р.-Граф Бетлен Міклош(Bethlen Miklós) .
в 1699 р.-Комендант барон Франц Готтфрід Вінер.
в 1703 р.-Комендант барон Ейтнер.
в 1704 р.-Комендат замку Михайло Ваї, який водночас був в ролі піджупана Марамороші.
в 1708 р.-Комендант Степан Моріц( Mórícz István), дотеперішній віцекапітан.
в 1717 р.-Комендант замку барон Куклендор Августин(Kneklender Ágoston) .
в 1721 р.– Комендант замку полковник Альт.
в 1722 р.-Комендатом Хустського замку назначено полковника Фогеля.
в 1722 р.-Комендант Шандор Шагд(Sagd Sándor).
в 1729 р.-Згідно метрики комендантом Хустського замку був фельтфебель Вільгельм Штайн(Stainus Vilhelm).
в 1749 р.-Комендат замку сержант французького походження Вальтрін Петер(Valtrin Péter).помер в у віці 64 роки 29 червня 1749р..
в 1750 р.-Комендат замку полковник Ветешші.
в 1751 р.-Комендат замку підполковник Грасалковіч Іштван(Grassalkovich Istvánról).
в 1755-1766 рр.-Комендантом став капітан француз Петро Горват(Gervay Péter), який управляв замком протягом 11 років і був, власне кажучи, останнім його військовим комендантом.Помер 30 січня 1766 на 53-му році свого життя.